Profesjonalny Hosting
strona bierna - Passive Voice
Fotograf Zamość

Login Form

strona bierna - Passive Voice

Poniższy plik zawiera zdania do przekształcenia ze strony czynnej na stronę bierną we wszystkich czasach.