Profesjonalny Hosting
Tradycje i zwyczaje święta Bożego Narodzenia
Fotograf Zamość

Login Form

Tradycje i zwyczaje święta Bożego Narodzenia

TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FRANKOFOŃSKICH.

 

PROBLEM: Czy uczniowie znają tradycje i obyczaje świąt Bożego Narodzenia w wybranych

                     krajach Unii Europejskiej?

CZAS PRACY: grudzień 2010- luty 2011

NAUCZYCIELE KOORDYNUJĄCY PROJEKT: Kalina Szymala, Agnieszka Wnuk, Katarzyna Szymbor

 

CELE:

 

   Uczniowie:

-       poznają tradycje związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia we Francji i Wielkiej Brytanii oraz w innych krajach francuskojęzycznych;

-        samodzielnie wyszukują potrzebne informacje, analizują je i porządkują dla celów projektu;

-        doskonalą umiejętności rozumienia tekstu czytanego;

-        zwracają uwagę na zróżnicowanie obyczajów świątecznych;

-        rozwijają umiejętności: pracy w zespole, wspólnego tworzenia planów, dzielenia się pracą oraz wspólnie biorą odpowiedzialność za końcowy efekt projektu.

ZAKŁADANE EFEKTY:

     Uczniowie:

-          pracują w grupach do 5 osób i przygotowują prezentację multimedialną dotyczącą obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w wybranym kraju Unii Europejskiej( Francja, Wielka Brytania) oraz krajów frankofońskich;

-          przygotowują świąteczne piosenki do ?koncertu kolęd', oprawę muzyczną, dekoracje, które przedstawią na forum szkoły;

-     przygotowują interpretacje tekstów kolęd;

-     ćwiczą prawidłową wymowę i intonację;

-          wykorzystują dostępne im zasoby (np. biblioteka szkolna, internet) w celu odnalezienia

     informacji dotyczących świętowania Bożego Narodzenia w wybranych krajach;

-     rozwijają zainteresowania kulturą i tradycjami innych krajów;

-          kształtują postawy zrozumienia i tolerancji wobec tradycji i zwyczajów świętowania Bożego

     Narodzenia w innych krajach;

     -     wykazują się wiedzą z zakresu informatyki.;

-     prezentują umiejętności wokalne i muzyczne.

OPIS PROJEKTU:

  1. Zespół pracujący nad projektem liczy do 5 osób w      grupie, odpowiedzialnych za szczegółowe opracowanie i zebranie informacji      na temat tradycji i zwyczajów świąt bożonarodzeniowych w wybranym kraju.
  2. Każda z grup opracowuje i dzieli się zadaniami,      przydzielając sobie obowiązki, przy czym każdy uczeń musi mieć      przydzielony konkretny zakres obowiązków.
  3. Wszystkie elementy związane z przygotowaniem      koncertu kolęd powinny być zaplanowane i       wykonane przez członków zespołu (np. dekoracje).
  4. Każda grupa powinna odbyć przynajmniej dwie      konsultacje. Pierwsza konsultacja zakłada przedstawienie przez uczniów      planu wykonania całego projektu. Na kolejnych konsultacjach uczniowie      prezentować będą efekty swojej      pracy.

Termin prezentacji:     1) 22.12.2010- ?koncert kolęd?,

                                   2) luty 2011- prezentacja multimedialna

Terminy konsultacji:   1) do 17.12.2010

  1. 2)do 14.01.2011

HARMONOGRAM:

Grudzień 2010 ? wyodrębnienie grup i przydzielenie konkretnych zadań;

22.12.2010 ? prezentacja uczniów na ?koncercie kolęd?;

luty 2011 - prezentacja multimedialna;

GŁÓWNE ZADANIA

DZIAŁANIA

TERMINY

1.Przygotowania do ?koncertu kolęd?

- wybór repertuaru

- wybór oprawy muzycznej

- wybór scenografii

Początek grudnia

2. Występ na ?koncercie kolęd?

- prezentacja wcześniej przygotowanego repertuaru

22.12.2010

3. Wybór tematów do prezentacji multimedialnych.

- ?burza mózgów?

Do 17.12.2010

4. Prezentacja multimedialna.

- zaprezentowanie efektów pracy na forum szkoły

1.02.2011