Profesjonalny Hosting
"Romeo i Julia" - przedstawienie polsko-anglojęzyczne
Fotograf Zamość

Login Form

"Romeo i Julia" - przedstawienie polsko-anglojęzyczne

PROJEKT GIMNAZJALNY

?ROMEO I JULIA?

Wczoraj. Dziś. Jutro.

 

Temat: Romeo i Julia w oryginale, czyli jak?

 

Problem:

(np.) Jak wyglądałaby pełnowymiarowa adaptacja sztuki?

Czy w naszej szkole można wystawić szekspirowską sztukę w oryginale?

 

Cele projektu:

 

- aksjologiczne czytanie tekstu kultury;

- interdyscyplinarne ukazanie problematyki tragedii Shakespeare?a;

- poznanie kultury i dramatu elżbietańskiego;

- przybliżenie informacji o sztuce elżbietańskiej (teatr, moda, taniec, muzyka);

- poznanie diakrytycznych elementów sztuki przekładu;

- wskazywanie różnic pomiędzy tekstem literackim a adaptacją;

- umiejętność czytania tekstu literackiego poprzez aktywne działanie;

- porównywanie adaptacji teatralnej tragedii w języku polskim i angielskim;

- próba interpretacji czytania poezji w języku polskim i angielskim;

- ekspozycja tekstów w językach: polskim i angielskim;

- znajomość tradycji kulturowo-literackiej dotyczącej Romea i Julii;

- projekt choreografii tanecznej rodem z epoki elżbietańskiej;

- projekt i konstrukcja scenografii do inscenizacji;

- projekt i realizacja wydruku programu przedstawienia;

- sporządzenie prezentacji multimedialnej z projektu;

 

 

Opieka merytoryczna nauczycieli:

a)Język polski - p. Łukasz Huk

b)Język angielski ? p. Barbara Rybczyńska

c)Plastyka / muzyka ? p. Ewa Zygmunt

                                

 Harmonogram:

- Październik 2010

- wyodrębnienie poszczególnych grup uczniowskich do zadań:

a) trupy aktorskiej ? opiekun p. Łukasz Huk (sceny polskie), p. Barbara Rybczyńska (sceny angielskie)

b) sekcji tanecznej ? opiekun p. Ewa Zygmunt

c) sekcji dekoracyjnej ? opiekun p. Ewa Zygmunt (IIb), p. Barbara Rybczyńska (IIa)

d) sekcji dziennikarskiej ? opiekun p. Łukasz Huk

 

Luty 2011

- prezentacja projektu na forum publicznym.

 

Główne zadania

Działania

Uczniowie odpowiedzialni

Terminy realizacji

Informacja o wykonaniu   działania

Trupa aktorska

Lektor angielski

1. Wprowadzenie w świat   tragedii Shakespea?a

2.Scena balkonowa

-przygotowanie inscenizacji w   języku polskim.

2.Scena w celi ojca Laurentego

Scena w ogrodzie

3. scena w Mantui

4 Scena na cmentarzu

5. Podsumowanie

Małgorzata   Kurzempa IIc

 

 

 

 

 

 

XI ? XII

2010

 

Sekcja dekoracyjna

1. Przygotowanie sceny balu,   maski,

2.przygotowanie sceny balkonowej. okno, mur, zasłony,

3. Scena w celi ojca Laurentego   (kotara, krzyż, Biblia)

4. scena na cmentarzu

 

XI 2010 i I 2011

 

Sekcja taneczna

1. scena balu, 3/4 pary   tańczące

 

   

Sekcja dziennikarska

1. Przygotowanie gazetki   przedstawiającej sztukę, zagadnienia i obsadę

2.Przygotowanie prezentacji   multimedialnej

     

 

Postacie / obsada:

Ochrona danych osobowych uczniów

Grupa taneczna:

Ochrona danych osobowych uczniów

 

Publiczne przedstawienie projektu:

Termin:                                           luty 2010

Miejsce:                                          hall główny szkoły

Odbiorca                                                  uczniowie, nauczyciele, rodzice, społeczność lokalna

Forma prezentacji                                   inscenizacja, gazetka, prezentacja multimedialna

Udział członków zespołu:                      dyskusja odbiorców z twórcami o przedsięwzięciu

 

 

 

Szczegółowe zadania:

Sekcja dekoracyjna:

 • odnaleźć      fragment w książce lub filmie, który obrazuje daną scenę
 • przedstawić      projekt opiekunowi
 • podczas      realizacji zadań wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym dokumentujące faktyczną      pracę poszczególnych członków w grupie
 • członkowie      danej grupy są odpowiedzialni za ustawienie i zdemontowanie inscenizacji      do poszczególnych scen podczas przedstawienia
 • przewodniczący      danej grupy sporządza krótką notatkę o przebiegu prac grupy i wraz ze      zdjęciami wersji elektronicznej dostarcza opiekunowi

Sekcja taneczna:

 • odnaleźć      fragment w książce lub filmie, który obrazuje daną scenę
 • poszukać      wiedzy na temat tańca w różnych źródłach, np. Internet
 • przedstawić      projekt tańca opiekunowi
 • podczas      prób tańca wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym dokumentujące faktyczną pracę      poszczególnych członków w grupie
 • każdy      tancerz zapewnia sobie strój charakterystyczny dla danej epoki (oprócz      masek ? maski przygotowuje grupa dekoracyjna)

Sekcja aktorska:

 • opanować      tekst na pamięć pracując nad dykcją, intonacją i poprawną wymową
 • odnaleźć fragment w książce lub filmie, który obrazuje daną scenę i przygotować dla siebie strój charakterystyczny dla danej epoki i sceny
 • sumienne      uczestniczyć w próbach przedstawienia

 

 

 

KONTRAKT

Zawarty pomiędzy uczniem / uczennicą: ?????????????????..

                                                                        (imię i nazwisko)

a nauczycielem opiekunem projektu:   ??????????????????

                                                             (imię i nazwisko)

 

 

Obowiązki ucznia:

Ja niżej podpisany/a ???????????????????????..., wybierając projekt ?Romeo i Julia? na swój projekt gimnazjalny zobowiązuję się wykonać przydzielone mi zadania: (zakreśl kwadracik odpowiednio do sekcji, do której zostałeś zgłoszony)

 

Sekcja dekoracyjna:

 • odnaleźć fragment w książce lub filmie, który      obrazuje daną scenę
 • przedstawić projekt opiekunowi
 • podczas realizacji zadań wykonać zdjęcia aparatem      cyfrowym dokumentujące faktyczną pracę poszczególnych członków w grupie
 • członkowie danej grupy są odpowiedzialni za      ustawienie i zdemontowanie inscenizacji do poszczególnych scen podczas      przedstawienia
 • przewodniczący danej grupy sporządza krótką      notatkę o przebiegu prac grupy i wraz ze zdjęciami wersji elektronicznej      dostarcza opiekunowi
 • uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem projektu

 

 

Sekcja taneczna:

 • odnaleźć fragment w książce lub filmie, który      obrazuje daną scenę
 • poszukać wiedzy na temat tańca w różnych      źródłach, np. Internet
 • przedstawić projekt tańca opiekunowi
 • podczas prób tańca wykonać zdjęcia aparatem      cyfrowym dokumentujące faktyczną pracę poszczególnych członków w grupie
 • każdy tancerz zapewnia sobie strój      charakterystyczny dla danej epoki (oprócz masek ? maski przygotowuje grupa      dekoracyjna)
 • uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem projektu

 

 

Sekcja aktorska:

 • opanować tekst na pamięć pracując nad dykcją,      intonacją i poprawną wymową
 • odnaleźć fragment w książce lub filmie, który      obrazuje daną scenę i przygotować dla siebie strój charakterystyczny dla      danej epoki i sceny
 • sumienne uczestniczyć w próbach przedstawienia
 • uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem projektu

 

Obowiązki opiekuna projektu:

Ja niżej podpisany/a ????????????????, sprawując opiekę nad projektem gimnazjalnym ?Romeo i Julia? zobowiązuje się:

 • zapewnić      opiekę merytoryczną moim uczniom
 • wskazać      źródła informacji
 • monitorować      przebieg pracy uczniów
 • udzielać      wskazówek, poprawek
 • ustalić      harmonogram spotkań, które należy organizować w miarę potrzeb

Podpis nauczyciela:    ?????????????????

Podpis ucznia:           ?????????????????

Podpis rodzica:           ?????????????????

Attachments:
Download this file (Romeo i Julia - scenariusz.pdf)Romeo i Julia - scenariusz.pdf[ ]293 kB